Chytře, efektivně a s úsměvem pomáháme lidem
lépe komunikovat.

Lidé orientovaní na úkoly

Jako druhý krok při odhadu typu osobnosti se soustředím na orientaci lidí. Hned po tempu ovlivňuje náš život orientace, která je řízena buďto směrem k úkolům nebo lidem. Zde si stručně popíšeme lidi orientované na úkoly. Celkový postup odhadu osobnosti v praxi se dozvíte na otevřeném kurzu.

Lidé orientovaní na úkoly nedávají příliš znát svoje emoce navenek. Jejich projev je většinou chladný a vážný bez úsměvu. Vytváří dojem, že mají své emoce pod kontrolou. Nacházejí velké uspokojení v dobře odvedené a dokončené práci.

Zajímají se o technickou stránku věcí a jejich zálibou je forma a funkce. Jsou to experti efektivity, kteří vytváří a následují přesné plány a časové harmonogramy.

Mají rádi lidi, kteří respektují jejich čas a nezdržují je planým klábosením o tématech, které neřeší úkol, na kterém právě pracují.

Milují projekty. S radostí odškrtávají dokončené položky ve svém seznamu úkolů. To je pro ně pohyb. Seřazují si postupné úkoly a cíle, a pak je poráží jeden za druhým.

Pro zobrazební videa klikněte ZDE.

Jak lidi orientované na úkoly poznat na první pohled a co je jasně charakterizuje, a jak s nimi efektivně pracovat, to se dozvíte na otevřeném kurzu.