Chytře, efektivně a s úsměvem pomáháme lidem
lépe komunikovat.

Dvakrát sedm důvodů, PROČ je chytré znát Metodu DISC

Metodou DISC se zabývám již více jak 10 let a stále mne překvapuje v čem všem mně i lidem v mém okolí dovednost typologie DISC pomohla a stále pomáhá. Vzhledem k tomu, že se touto metodou zabývám tak dlouho, často si ani neuvědomím, že lidé v mém okolí neví, o co jde, když se řekne DISC, nebo když je někdo označí, jako typické D, I, S a nebo C. Proto jsem se rozhodl tuto metodu u nás v Čechách i na Slovensku popularizovat.

PROČ je chytré znát a umět používat Metodu DISC? Znalost a dovednost této metody vám ulehčí život, protože se naučíte rozumět lidem a lépe komunikovat. Níže uvedu dvakrát sedm základních přínosů pro váš pracovní i osobní život.

Přínosy Metody DISC v profesionální oblasti

Klienti, kteří se s Metodou DISC setkali při jejím zavádění do nadnárodních i lokálních firem, malých, středních i velkých podniků, do státních, vzdělávacích i finančních institucí, personalistiky, zdravotnictví i neziskového sektoru, vnímají největší přínosy v její jednoduchosti a efektivním využití jako nástroje v následujících sedmi oblastech:

 • Budování produktivních týmů
 • Osobním rozvoji manažerů, koordinátorů a lídrů
 • Zefektivnění výkonu obchodníků
 • Zlepšování zákaznického servisu
 • Pomoci při změnovém řízení či konfliktech
 • Efektivním přijímání, najímání a motivaci lidí
 • Zlepšení dovedností koučovat a mentorovat

Přínosy Metody DISC v osobní oblasti

Lidé, kteří se setkali s Metodou DISC a používají její principy v soukromém životě, zjistili, z čeho pramení nejvíce konfliktů jak s partnerem, tak i při výchově dětí. Tito lidé vnímají největší přínosy této metody v následujících sedmi případech:

 • Pochopení sebe i druhých ve svém okolí
 • Zlepšení komunikace
 • Snížení počtu sporů, konfliktů a hádek
 • Budování vztahu s lidmi, na kterých vám záleží
 • Výchova dětí a jejich směrování
 • Snáze se seznamovat s druhými
 • Správné nasměrování v kariéře

Znalost typologie DISC nám dává možnost, abychom lidi přijímali takové, jakými jsou nezávisle na jejich vnějším vzhledu, ale také hlavně jakými by mohli být. Pomáhá nám k tomu, abychom se naučili rozumět sobě i druhým a lépe spolupracovali.

Tento BLOG chci zaměřit na příklady a příběhy přímo ze života, které se budou dotýkat výše zmíněných oblastí, a které by měli pomáhat lidem lépe porozumět sobě i ostatním. To znamená pochopit a umět používat principy Metody DISC v práci i běžném životě, a tím se naučit chytře, efektivně a s úsměvem lépe komunikovat.

Vím, že i Vy máte spousty příběhů a příkladů ze svého života, které nám všem mohou pomoci. Prosím, podělte se s námi o ně a napište ten svůj do komentáře.

Těšíme se na Vaše příběhy a příklady přímo z Vašeho života.

KK